محل تبلیغات شما
 • یار، افسانه. "بررسی نیازهای اطلاعاتی اعضای هیأت علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد". دکتر محسن حمیدی، دکتر سید علی اکبر فامیل .

چکیده:


 • میری، الهام. "بررسی سواد اطلاعاتی دانشجویان سال آخر کارشناسی دانشگاه علم و صنعت ایران - واحد اراک در محیط دیجیتال (سال تحصیلی ۸۸ - ۱۳۸۷)". دکتر فرشته سپهر، دکتر مظفر چشمه سهرابی.

چکیده:


 • مهربان، امیر. "بررسی وب سایت های کتابخانه ای وزارتخانه ها و سازمان های دولتی ایران". دکتر زهره میرحسینی، دکتر سعید غفاری.

چکیده:


 • علی پور، امید. "بررسی وضعیت صفحات خانگی كتابخانه های مركزی دانشگاه آزاد اسلامی در مراكز استان ها". دکتر سعید غفاری، دکتر مهرگان مهدوی.

چکیده:


 • عابدی، ایران. "مقایسه نیاز اطلاعاتی اعضای هیات علمی دانشگاههای بوعلی سینا همدان، رازی کرمانشاه و بین المللی امام خمینی(ره) قزوین با مجموعه سازی نشریات کتابخانه مرکزی این دانشگاهها بر اساس انتشارات آنها در ISI , Scopus از سال ١۹۹٠- ٢٠٠٧". دکتر محمد رضا قانع، دکتر شکوه تفرشی.

چکیده:


 • قنبری، آزاده . "گونه شناسی موضوعات مجلات فارسی کودکان و نوجوانان ایران بین سالهای ١٣٨٧-١٣٨٣". دکتر فرشته سپهر، دکتر داریوش مطلبی.

چکیده: • قلی پور، جهانگیر. "تحلیل استنادی مآخذ پایان نامه­ های شیمی دانشگاه تبریز بین سالهای ١٣٨١ الی ١٣٨٦". دکتر سعید غفاری، دکتر حسن کیانی.

چکیده:


 • ارتباطی، راحله. "نقش كتابداران در توسعه مطالعه اعضاء كانون‌های پرورش فكری كودكان و نوجوانان استان لرستان". دکتر محسن حمیدی، دکتر سید علی اکبر فامیل .

چکیده:


 • نورپور سلطان آباد،رسول. "بررسی عوامل موثر بر کاهش میزان کارآمدی کتابخانه های سازمان فرهتگی- هنری شهرداری تهران از نظر مسئولین کتابخانه های آن سازمان". دکتر حسن کیانی خوزستانی، دکتر علیرضا اسفندیاری مقدم.

چکیده:


 • ترابیان، رودابه. "تعیین رابطه بین خود-استنادی و ضریب تأثیر در مجلات دسترسی آزاد رشته های مهندسی، علوم پایه ، علوم زیستی، علوم اجتماعی و علوم پزشكی در پایگاههای اطلاعاتیISI  و DOAJ". دکتر محمدرضا قانع، دکتر عبدالرضا نوروزی چاکلی.
چکیده:


 • کرمی، رویا. "بررسی وضعیت كمی تولید اطلاعات علمی اعضای هیات علمی دانشگاه بوعلی سینای همدان طی سالهای ۱۳۸۸-۱۳۸۸". دکترسید علی اکبر فامیل ، دکتر سعید غفاری.

چکیده:


 • ایزدی، ریحانه. "تحلیل استنادی و تعیین منابع اثر گذار در پایان نامه های کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان در سالهای ١٣٧٩-١٣٨٦". دکترزهرااباذری، دکتر زهره میر حسینی.

چکیده:


 • خالدیان، زلیخا. "امكان سنجی ارائه خدمات مرجع الكترونیكی در كتابخانه های دانشگاهی شهر همدان". دكتر زهرا اباذری، دكتر زهره  میر حسینی.

چکیده:


 • چاوشی نجف آبادی، زهرا. "تحلیل استنادی مآخذ پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای رشته زبان و ادبیات عرب دانشکدة زبان های خارجی دانشگاه اصفهان سالهای ١٣٨٦-١٣٨٠". دکتر احمد شعبانی، دکتر حسن اشرفی ریزی.

چکیده:


 • بهاری موفق، زهره. "بررسی تطبیقی نتایج جستجوی کلید واژه های تخصصی پزشکی در موتورها و ابرموتورهای کاوش وب". دکتر علیرضا اسفندیاری مقدم، دکتر یعقوب نوروزی.

چکیده:


 • اردلان افتخاری، سامیه. "ارزیابی كمی و كیفی نشریه كتابداری و اطلاع رسانی آستان قدس رضوی از بهار ٧٧ تا بهار ٨٧". دکتر مظفر چشمه سهرابی، دکتر محسن حمیدی.

چکیده:


 • شایگان فرد، سمیرا. "بررسی سواد اطلاعاتی کتابداران کتابخانه های آموزشگاهی شهر کرمانشاه". دکتر مهرداد نیکنام، دکتر سعید غفاری.

چکیده:


 • مروجی، سمیرا. "بررسی وضعیت کتابخانه های مراکز پیش دانشگاهی شهر اراک و مقایسه آن با استانداردهای کتابخانه های مدارس". دکتر احمد شعبانی، دکتر سیدعلی اکبر فامیل .

چکیده:


 • اشرفی، سیامك. "بررسی میزان رضایتمندی از خدمات كتابخانه مركزی دانشگاه شهركرد". دكتر سید علی اكبر فامیل ، دكتر حسن كیانی.
چکیده:


 • فضلعلی، طاهره. "بررسی تصاویر كتابهای داستانی كودكان گروه سنی ب و ج منتشر شده كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان در سالهای ٨٧-٨٠". دکتر زهرااباذری، دکتر زهره میرحسینی.

چکیده:

کتابداری - سال ۱۳۸۸ (بخش دوم)

کتابداری - سال ۱۳۸۸ (بخش اول)

کتابداری - سال ۱۳۸۷ (بخش دوم)

های ,پژوهش ,بررسی ,دکتر ,کتابخانه ,دانشگاه ,کتابخانه های ,این پژوهش ,می باشد ,پژوهش حاضر ,چکیده هدف ,تصاویر كتابهای داستانی ,خدمات كتابخانه مركزی ,كتابخانه مركزی دانشگاه ,بررسی میزان رضایتمندی

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
بهترين وبلاگ کشور سامانه هوشمند مشاوره تلفني جم رایگان روزی صد جم sweet.dream.of.unina tarfandbazha licminacom آموزش های ورزشی ( teachsport ) دیوارگچساران